موارد مصرف:
آثار زخم های کلوئیدی
آثار زخم های جراحی
آثار زخم های برجسته
آثار زخم های سوختگی
آثار به جای مانده از جوش های پوستی
خطوط حاملگی و چاقی
آثار زخم هایی که بر اثر ضربه ایجاد شده اند.
روش استفاده از نوار(شیت) سیلیکونی اسکار اِف-ایکس:
ابتدا پوست را با آب و صابون معمولی شستشو داده و با حوله خشک کنید.
سپس روکش محافظ پلاستیکی از هر دو طرف اسکار اِف ایکس جدا شود و طرف چسبناک آن بر روی اثر زخم چسبانده شود.
توجه نمایید که نوارهای سیلیکونی یکبار مصرف نیستند و در تمام دوره درمان قابل شستشو و استفاده مجدد می باشند.
برای حداکثر اثر بخشی بهتر است که نوارهای سیلیکونی اسکار اِف ایکس در طول روز بین 8تا12ساعت روی محل مورد نظر چسبانده شود و طی دیگر ساعات شبانه روز تا فردای آن روز، از کرم اسکار استاتیک به تعداد 3الی4بار استفاده گردد.
لازم به ذکر است که نوارهای سیلیکونی برای جاهایی مناسب تر است که در معرض دید قرار ندارند. البته این توصیه برای کسانی است که به این مساله توجه دارند و نمی خواهند دیده شود. البته برای جاهای در معرض رویت میتوان از ژل رژواسیل و کرم اسکار استاتیک با همان کاربرد استفاده نمود.