نمایش دادن همه 2 نتیجه

سلامت زنان: خانواده مهم ترین رکن جامعه و بانوان نیز به عنوان ستون اصلی نگهدارنده ی این رکن مهم می باشند.

سلامت زنان در این میان اهمیت ویژه ای دارد.

حوزه سلامت زنان جنبه های مختلف و گاه متفاوتی را شامل می شود

که در برگیرنده ی جنبه های جسمی، روحی، اجتماعی و … می باشد.

اما آنچه در مورد سلامت زنان در فروشگاه مدریک شاپ به آن می پردازیم

مربوط است به ناراحتی های ناشی از تشکیل کیست و عفونت های رحم و تنبلی تخمدان و عوارض و عواقب

ناشی از آن که گاه به صورت درد و به هم خوردن سیکل ماهانه و یا نازایی خود را نشان می دهد.

در این خصوص دارویی گیاهی به نام پونیکا معرفی نموده ایم که دارای تأییدیه ی وزارت بهداشت بوده

و طی سال های مختلف تولید و توزیع این محصول، نتایج خوب و گاهی عالی و باورنکردنی آن باعث ادامه تولید آن شده است.

آنچه که در این حوزه مهم است و قابل توجه است این است که معمولاً خانم های ایرانی به علل مختلفی من جمله؛

عدم تحرک، عدم رژیم غذایی سالم و بحران های روحی و روانی

ناشی از خانواده و جامعه معمولاً در ناحیه رحم یا تخمدان دارای کیست و یا عفونت های مشابه می باشند.

در تولید کپسول پونیکا به این مهم توجه شده است

و از مواد اولیه مناسب و مفید برای رفع این نگرانی ها استفاده شده است

تا محصولی قابل استفاده و بدون عوارض به بانوان عزیز ارائه شود.

پونیکا را با مشورت ما مصرف کنید.

تومان ۲۵,۰۰۰
نمایش سریع
6%
تومان ۴۷,۹۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰
نمایش سریع

خانواده مهم ترین رکن جامعه و بانوان نیز به عنوان ستون اصلی نگهدارنده ی این رکن مهم می باشند.سلامت زنان در این میان اهمیت ویژه ای دارد.حوزه سلامت زنان جنبه های مختلف و گاه متفاوتی را شامل می شودکه در برگیرنده ی جنبه های جسمی، روحی، اجتماعی و ... می باشد.اما آنچه در مورد سلامت زنان در فروشگاه مدریک شاپ به آن می پردازیممربوط است به ناراحتی های ناشی از تشکیل کیست و عفونت های رحم و تنبلی تخمدان و عوارض و عواقبناشی از آن که گاه به صورت درد و به هم خوردن سیکل ماهانه و یا نازایی خود را نشان می دهد.در این خصوص دارویی گیاهی به نام پونیکا معرفی نموده ایم که دارای تأییدیه ی وزارت بهداشت بودهو طی سال های مختلف تولید و توزیع این محصول، نتایج خوب و گاهی عالی و باورنکردنی آن باعث ادامه تولید آن شده است.آنچه که در این حوزه مهم است و قابل توجه است این است که معمولاً خانم های ایرانی به علل مختلفی من جمله؛عدم تحرک، عدم رژیم غذایی سالم و بحران های روحی و روانیناشی از خانواده و جامعه معمولاً در ناحیه رحم یا تخمدان دارای کیست و یا عفونت های مشابه می باشند.در تولید کپسول پونیکا به این مهم توجه شده استو از مواد اولیه مناسب و مفید برای رفع این نگرانی ها استفاده شده استتا محصولی قابل استفاده و بدون عوارض به بانوان عزیز ارائه شود.پونیکا را با مشورت ما مصرف کنید.
X