آفت دهان

آفت دهان

آفت دهان یکی از شایع ترین و یا عمومی ترین نوع زخم ایجاد شده در داخل فضای دهان می باشد.

درمان های طبیعی سندروم قبل از قاعدگی

سندروم قبل از قاعدگی

سندروم قبل از قاعدگی یا بدخلقی قبل از شروع عادت ماهیانه در تعداد زیادی از بانوان وجود دارد

سوختگی و انواع آن، راه های درمان_ بخش دوم

سوختگی درجه دو

در بخش اول مختصری در مورد سوختگی و انواع آن برایتان گفتیم. چهار محصول را هم معرفی نمودیم…

سوختگی و انواع آن، راه های درمان_ بخش اول

سوختگی در حالت کلی شش علت می تواند داشته باشد که طی این نوشتار به بررسی اقسام سوختگی و علل و نیز پیشنهاداتی جهت بهبود می پردازیم

کیست تخمدان و پونیکا بخش دوم

کیست تخمدان

  کیست تخمدان و مصرف پونیکا در بخش اول این مطلب، موضوعاتی کلی را در مورد کیست تخمدان مطالعه نمودید و در ادامه … برای درموئیدهای تصادفی کشف شده ، که توسط سونوگرافی توسط چربی اکوژنیک پاتوگنومونیک آنها تشخیص داده می شود ، بدون در نظر گرفتن سن بیمار ، عمل جراحی یا پیگیری سالانه […]