اسکارهای پوستی

در حال نمایش 3 نتیجه

در مورد اسکارهای پوستی چه می دانیم؟ پوست بدن ما به دلایلی مختلفی از جمله زخمی شدن به وسیله اشیا و خراش برداشتن و عمل جراحی و وقوع حوادث مختلف دچار ضایعه می شود. برخی از ضایعات سطحی بوده و با گذشت زمان بهبود پیدا می کند و اثری از آن باقی نمی ماند. لیکن برای برخی عوارض روی داده برای پوست ممکن است نتیجه اینگونه نباشد و اثر آن مدت ها و گاهی برای همیشه باقی بماند. در این حالت دوم اسکار های پوستی شکل می گیرد.

زمانی که پوست ما صدمه می بیند بدن به صورت طبیعی محل آسیب دیده را ترمیم می‌کند. چگونگی ترمیم به میزان آسیب دیدگی بستگی دارد. چنانچه فقط لایه‌های سطحی پوست آسیب دیده باشند، احتمالاً در هنگام بهبود، پوست جدیدی را مشاهده می‌کنید. اما برای ترمیم آسیب لایه‌های عمیق‌تر، بدن پوست ضخیم‌تری را ایجاد می‌کند. این بافت ضخیم به طور معمول به اسکارهای پوستی تبدیل می‌شود.

ملاحظه می شود که رنگ اسکار‌های جدید صورتی مایل به قرمز است. با گذشت زمان جای زخم، از رنگ پوست، روشن‌تر یا تیره‌تر می‌شود.

بیشتر اسکارها مسطح هستند و پوست روی آنها چین و چروک دارد. اگر بدن مقدار زیادی بافت ایجاد کند، اسکار برآمده می‌شود. گاهی اوقات آن بافت اضافی‌ که بدن ایجاد می‌کند منجر به بروز اسکاری بزرگتر از زخم اصلی می‌شود. به این نوع از اسکارهای پوستی برآمده کِلوئید می‌گویند.

این احتمال وجود دارد که برخی اوقات اسکار فرورفته‌ای را مشاهده کنید که به دلیل التهاب بسیار زیاد پوست  ایجاد می‌شود. در حقیقت، التهاب زیاد، کلاژن پوست را از بین می‌برد. به همین علت است که اغلب در زمان بهبود آبله مرغان و آکنه، اسکارهای فرورفته را مشاهده می کنیم.

 

اسکارهای پوستی

کرم اسکار استاتیک

۶۷۰.۰۰۰ تومان۱.۶۸۰.۰۰۰ تومان

اسکارهای پوستی

ژل رژواسیل

۶۷۰.۰۰۰ تومان۱.۴۶۰.۰۰۰ تومان
ناموجود
۲۵.۰۰۰ تومان

در مورد اسکارهای پوستی چه می دانیم؟ پوست بدن ما به دلایلی مختلفی از جمله زخمی شدن به وسیله اشیا و خراش برداشتن و عمل جراحی و وقوع حوادث مختلف دچار ضایعه می شود. برخی از ضایعات سطحی بوده و با گذشت زمان بهبود پیدا می کند و اثری از آن باقی نمی ماند. لیکن برای برخی عوارض روی داده برای پوست ممکن است نتیجه اینگونه نباشد و اثر آن مدت ها و گاهی برای همیشه باقی بماند. در این حالت دوم اسکار های پوستی شکل می گیرد. زمانی که پوست ما صدمه می بیند بدن به صورت طبیعی محل آسیب دیده را ترمیم می‌کند. چگونگی ترمیم به میزان آسیب دیدگی بستگی دارد. چنانچه فقط لایه‌های سطحی پوست آسیب دیده باشند، احتمالاً در هنگام بهبود، پوست جدیدی را مشاهده می‌کنید. اما برای ترمیم آسیب لایه‌های عمیق‌تر، بدن پوست ضخیم‌تری را ایجاد می‌کند. این بافت ضخیم به طور معمول به اسکارهای پوستی تبدیل می‌شود. ملاحظه می شود که رنگ اسکار‌های جدید صورتی مایل به قرمز است. با گذشت زمان جای زخم، از رنگ پوست، روشن‌تر یا تیره‌تر می‌شود. بیشتر اسکارها مسطح هستند و پوست روی آنها چین و چروک دارد. اگر بدن مقدار زیادی بافت ایجاد کند، اسکار برآمده می‌شود. گاهی اوقات آن بافت اضافی‌ که بدن ایجاد می‌کند منجر به بروز اسکاری بزرگتر از زخم اصلی می‌شود. به این نوع از اسکارهای پوستی برآمده کِلوئید می‌گویند. این احتمال وجود دارد که برخی اوقات اسکار فرورفته‌ای را مشاهده کنید که به دلیل التهاب بسیار زیاد پوست  ایجاد می‌شود. در حقیقت، التهاب زیاد، کلاژن پوست را از بین می‌برد. به همین علت است که اغلب در زمان بهبود آبله مرغان و آکنه، اسکارهای فرورفته را مشاهده می کنیم.