۲۵۰.۰۰۰ تومان

موارد مصرف:

ترمیم انواع سوختگی

زخم و خراش

زخم بستر و دیابت

ترمیم کننده دیگر ضایعات پوستی

31 در انبار

ترمیم سوختگی ساریژ
پماد ترمیم سوختگی ساریژ

۲۵۰.۰۰۰ تومان