۲۵.۰۰۰ تومان

موارد مصرف:

ترمیم انواع سوختگی

زخم و خراش

زخم بستر و دیابت

ترمیم کننده دیگر ضایعات پوستی

ناموجود