تماس بگیرید

موارد مصرف:
سندرم تخمدان پلی کیستیک یا تنبلی تخمدان(رفع نازایی ناشی از کیست و پلی کیستیک و رفع تنبلی تخمدان)
برطرف کننده انواع کیست رحم و تخمدان
اختلال التهابی لگن و سرویسیت
عدم خونریزی در زمان قاعدگی
قاعدگی دردناک
تنظیم سیکل قاعدگی
کاهش درد ریگل

رفع عفونت های ناحیه تناسلی