کپسول تقویت کننده پونیکا

تومان ۴۷,۹۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰

موارد مصرف:
سندرم تخمدان پلی کیستیک یا تنبلی تخمدان(رفع نازایی ناشی از کیست و پلی کیستیک و رفع تنبلی تخمدان)
برطرف کننده انواع کیست رحم و تخمدان
اختلال التهابی لگن و سرویسیت
عدم خونریزی در زمان قاعدگی
قاعدگی دردناک
تنظیم سیکل قاعدگی
کاهش درد ریگل

رفع عفونت های ناحیه تناسلی

کپسول تقویت کننده پونیکا
کپسول تقویت کننده پونیکا

تومان ۴۷,۹۰۰ تومان ۴۵,۰۰۰

X